Bön på tak och i källare

al-Bukhârî sade:

18 – Bön på tak, predikstol och brädor

al-Hasan ansåg det vara harmlöst att be på is och bro ehuru urin flöt under den, ovanpå den eller framför den så länge det fanns något mellan dem.

Abû Hurayrah stod på taket när han bad efter imamen.

Ibn ´Umar bad på snö.

FÖRKLARING

Han sade:

”Abû Hurayrah stod på taket när han bad efter imamen.”

Det bevisar att så länge man ber i moskén så är det inget villkor att se imamen. Hans bön bakom imamen är korrekt ändock han inte ser honom. Kravet är dock att han kan följa honom genom att höra hans röst.

Exempel på det är personen som ber i källaren medan imamen ber ovanför honom. Bönen är tillåten om det är möjligt att följa imamen.