Bön på plats på vilken det offras för andra än Allâh

Publicerad: 2011-05-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/241)

 

Om det har utspelats avguderi på en viss plats, är det förbjudet att göra en likadan handling på denna plats för att inte likna avgudadyrkarna.

Angående bönen i kyrkan, skiljer sig vår bön från de kristnas bön. På så sätt tar man inte liknelsen av dem. Så är dock inte fallet med offringen på en plats på vilken det offras för någon än Allâh i och med att handlingen är den samma i form och typ. Därför är det tillåtet att förrätta bönen på en plats på vilken det har offrats för någon annan än Allâh. Ty handlingen är inte densamma som avgudadyrkarna gör på denna plats.