Bön på och resor till förbannade och straffade platser

al-Bukhârî sade:

53 – Bön på platser där det har förekommit jordskred och straff. Det sägs att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) föraktade bön i jordskredet i Babylon.

433 – Ismâ´îl bin ´Abdillâh berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från ´Abdullâh bin Dînâr, från ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gå inte in till dessa förbannade så länge ni inte gråter. Gå inte in till dem om ni inte gråter så att ni inte drabbas av det som drabbade dem.”

Det är föraktfullt att be på platser som har drabbats av straff. En person skall inte bege sig till en sådan plats om han inte gråter. Det är välkänt att den bedjande inte gråter. Sålunda förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss att gå till de förbannade om vi inte gråter.

Detta bevisar dumheten hos de människor som beger sig till Sâlihs stad för utforskandets skull. Den som gör det går emot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade Thamûd böjde han på huvudet och skyndade förbi. Vad skall då sägas om människor som slår sig ned där som turister? Det är fel. Det skall inte alls ordnas turistresor till sådana mål eftersom det är en direkt motsättning av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud.

Måhända undrar någon om Allâhs ord:

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ

”Men ni levde på samma boplatser som de orättfärdiga, och ni har fått klara besked om hur Vi gick till väga mot dem, och Vi har framställt [många] liknelser för er.”1

Versen klargör i själva verket endast verkligheten och undanröjer deras ursäkter; de som straffades först levde inte alltför långt borta från dem – de till och med levde i deras hem.

114:45