Bön på lerigt och regnigt underlag

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/385)

454 – Jag frågade min fader vad den bedjande ska göra om marken är lerig eller regnig. Han svarade:

Han får gestikulera.”