Bön på figurerad matta

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/213-214)

281 – Jag frågade min fader om bön på figurerad matta. Han svarade:

Jag hoppas att det är harmlöst.”

282 – Jag frågade min fader om vilka figurer som är föraktfulla. Han svarade:

Sådana som är resta, liksom de på draperier och annat.”

283 – Jag frågade om bilder som beliggs och beträds. Han svarade:

Jag hoppas att det är harmlöst. Utifrån ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth är det resta bilder som är föraktfulla.”