Bön på brädor, gungbrädor och flygplan

al-Bukhârî sade:

18 – Bön på taket, predikstolen och brädor

al-Hasan ansåg det vara harmlöst att be på is och bro ehuru urin flöt under den, ovanpå den eller framför den så länge det fanns något mellan dem.

Abû Hurayrah stod på taket när han bad efter imamen.

Ibn ´Umar bad på snö.

FÖRKLARING

Det är även korrekt att be på brädor liksom sängar och annat. Det får dock inte vara en gungbräda. Det är inte giltigt att be på en gungbräda eftersom den är ostabil. De lärda säger att bönen på en gungbräda är ogiltig eftersom den är ostabil. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade be tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hög hetta. Om någon av oss inte kunde lägga pannan direkt på marken, lade han ett tyg på marken som han gjorde Sudjûd på.”1

Det bevisar att underlaget måste vara stabilt.

Om någon undrar i fall det är giltigt att be i flygplan, säger vi att det tvivelsutan är det. Ty flygplanet är stabilt. Även om det är uppe i luften så är det stabilt. Den bedjande förmår lägga pannan på dess underlag.

1al-Bukhârî (1207) och Muslim (191).