Bön överallt

Publicerad: 19.09.29
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Ighâthat-ul-Lahfân (1/109)

Till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah hör bön på alla platser så länge de inte är förbjudna, såsom begravningsplatser, badhus och kamelstall. Det har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han har sagt:

”Jorden har gjorts för mig till en böneplats och rening. Var bönen än påträffar en man från mitt samfund, ber han.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv bad i fårstall och befallde det utan att sätta några krav. Ibn-ul-Mundhir sade:

”De lärde är enade om att tillåta bön i fårstall. Bara ash-Shâfi´î tyckte annorlunda och sade: ”Jag föraktar det förutom om stallet är tomt på spillning.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be i fårstall och be inte i kamelstall.”2

Rapporterad av at-Tirmidhî som autentiserade den.

1al-Bukhârî (335) och Muslim (521).

2at-Tirmidhî (348).