Bön om uppskjuten Domedag

Fråga: Vad är domen för att be Allâh skjuta upp på Domedagen?

Svar: Det är inte föreskrivet. Istället skall han be Allâh om framgång, vägledning och goda handlingar. Domedagen ligger i Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) hand. Han kommer varken att skjuta upp på den eller skjuta fram den från dess bestämda tidpunkt.