Bön om skydd mot Satan innan Qur’ân-läsning

Några av visheterna bakom bönen om Allâhs skydd mot Satan innan Qur’ân-läsningen är:

1 – Qur’ânen är en medicin mot det som finns i bröstet och tar bort de tvångstankar, frestelser och osunda begär som Satan kastar däri. Qur’ânen är alltså en medicin mot det som Satan har påverkat i bröstet. Till följd därav är läsaren beordrad att köra bort sjukdomen ur hjärtat så att det blir tomt till medicinen så att den kan påverka hjärtat.

2 – Qur’ânen är vägledningen och godheten i hjärtat på samma sätt som vattnet ger näring till växterna. Satan är elden som bränner växt efter växt. Varje gång han känner av godheten i hjärtat kämpar han för att släcka den och förstöra den. Därför är det beordrat att söka skydd hos Allâh från honom så att han inte förstör det som man får ut av Qur’ânen.

3 – Änglarna närmar sig och lyssnar till läsningen. Usayd bin Hudhayr berättade hur han såg moln med lyktor i när han satt och läste. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det där var änglarna.”1

Satan är motsatsen till änglarna och deras fiende. Därför är läsaren befalld att be om sin fiendes avstånd så att änglarna kan närvara hos honom. Detta är ett bröllop som inte besöks av både änglar och djävlar.

4 – Satan ger sig på läsaren för att distrahera honom från att fundera på och förstå Qur’ânen så att han inte kan gagnas. Därför är han befalld att be Allâh om skydd mot Satan innan han börjar läsa Qur’ânen.

5 – Läsaren har en nära dialog med sin Herre när han läser Hans tal. Satans läsning är poesi och sång. Därför är läsaren befalld att köra iväg honom genom att be Allâh om skydd mot honom.

6 – Allâh (subhânah) har sagt att Han inte har skickat ett sändebud eller en profet utan att Satan sätter in sitt ord i deras läsning. Om han gjorde detta med sändebuden kan man undra vad som händer med alla andra. Det är därför som läsaren läser fel och distraheras.

7 – Satan är mest intresserad av den troende när han skall göra en god handling. al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En djävul lösgjorde sig och kom till mig häromkvällen. Han ville bryta min bön.”

Ju bättre handlingen är och ju mer Allâh älskar den desto större invändning har Satan mot den.

1al-Bukhârî (4730) och Muslim (796).