Bön om nåd för och tillbakahälsning under fredagspredikan

Författaren sade:

”ash-Shâfi´î sade: ”Om en person nyser under fredagspredikan och en annan säger:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

så hoppas jag att det är okej eftersom det är Sunnah att säga så. Jag föraktar att en person hälsar på en annan men gör han det så tycker jag att han skall hälsa tillbaka. Ty det är Sunnah att hälsa först och obligatoriskt att hälsa tillbaka.””

Detta nämnde ash-Shawkânî i ”Nayl-ul-Awtâr”1 via al-Buwaytîs förkortning. Det står i ash-Shâfi´îs ”al-Umm”2 och i al-Muzanîs förkortning3.

Jag kan inte se skillnaden mellan bönen för den som nyser och tillbakahälsningen. I grund och botten har de båda en och samma dom; antingen är det Sunnah, vilket ash-Shâfi´î säger, eller också är det obligatoriskt, vilket majoriteten säger. Därför skall de båda ha en och samma dom beträffande förbud eller lov. Shâfi´iyyah har tre åsikter i den frågan. an-Nawawî nämnde dem i ”al-Madjmû´” och sade:

”Den korrekta och uttryckliga åsikten är att det är förbjudet att be om nåd för den som nyser, precis som det är att hälsa tillbaka.”4

Den åsikten är närmast sanningen, vilket jag har nämnt i ”adh-Dha´îfah” under hadîthen 5665.

13/232.

21/175.

31/138.

44/524.