Bön om nåd för döda Ahl-ul-Bid´a

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/159)

Fråga: Är det tillåtet att be om nåd för döda Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Det är tillåtet. Det var Salafs praxis, bland annat gjorde Ahmad bin Hanbal det. Handlingen är också bevisad i Qur’ânen och Sunnah.