Bön om medling är en dyrkan i sig

Fråga: En student skriver i sin bok att det inte är avguderi att gå till den döde och be honom om medling utan att dyrka honom. Han säger att de lärda har delade åsikter i frågan…

Svar: Det där är dyrkan! Att gå till den döde och be honom om medling är dyrkan. Hur kan han säga om han inte dyrkar honom? Det är en motsägelse.

Fråga: Han tillskriver det Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.

Svar: Lögnare1. Han är en ond lögnare. Shaykh-ul-Islâm förbjuder det. Numer tillskriver de Shaykh-ul-Islâm allt möjligt. Och om vi skulle granska frågorna ser vi att de flesta ljuger. De vet att Shaykhen har status. Så fort de säger att Shaykh-ul-Islâm säger så, accepterar människorna det. De vill att folk skall tro på dem. Därav säger de att Shaykh-ul-Islâm sade det ena och det andra.

1Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Den som gör änglarna och profeterna till medlare, ber till dem, förlitar sig på dem samt ber dem om att gagna dem och avvärja skada från dem, är enligt muslimernas samstämmighet otrogen.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/124))