Bön om förvandling förbjuden

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

ar-Radd ´alâ ash-Shâdhilî, sid. 45-46

ash-Shâdhilî sade i sin åkallan:

”Förvandla dem, var och en på sin plats!”

Det är inte tillåtet att be Allâh förvandla någon, inte heller är sådana böner bönhörda. Allâh sade att Han hade gjort det om Han hade velat det:

وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

“Och hade Vi velat kunde Vi ha förvandlat dem, var och en på sin plats, så att de varken kunde gå framåt eller tillbaka.”1

Allâh (ta´âlâ) förvandlade vissa människor till apor och grisar till följd av en otro, och Han gör detsamma med människor från detta samfund, även här till följd av en otro, såsom förlovning av synder som förtal av följeslagarna, sprit, instrument och annat.

Vad den muslimske syndaren beträffar, är det inte tillåtet att be om förvandling av honom. Inte heller bönhörs sådana böner. Allâh har förbjudit överdrivna böner. En angripare ska bemötas med den mängd av bön som krävs för att hans ondska ska avta. När hans ondska avtar till följd av bön, är målet nått varför det inte finns behov av att be om förvandling.

136:67