Bön om förlåtelse efter frivillig bön

Fråga: Är det föreskrivet att be Allâh om förlåtelse tre gånger efter en frivillig bön?

Svar: Det har inte rapporterats något bestämt antal efter den frivilliga bönen, varken tre gånger eller tio gånger. Det har inte rapporterats. Dock är det bra att han ber Allâh om förlåtelse. Det skall han göra i alla fall.