Bön om förlåtelse är ånger, ånger är bön om förlåtelse

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/373)

Allâh (´azza wa djall) sade:


وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ

Be er Herre om förlåtelse, därefter vänd er i ånger till Honom.”1

Det vill säga återvänd därefter till Honom i lydnad. al-Farrâ’ sade:

“Därefter (ثُمَّ) åsyftar här “och”.”

Det vill säga be er Herre om förlåtelse och vänd er i ånger till Honom. Ty bön om förlåtelse är ånger och ånger är bön om förlåtelse.

111:3