Bön och rening under coronapandemin

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

https://twitter.com/aliftasa/status/1265757438868946945/photo/1

Fråga: Vad är domen för att be med mask och handskar?

Svar: Det är harmlöst.

Fråga: Vi arbetar på en klinik och när vi ber samlingsbön står vi en meter från varandra medan imamen står framför oss. Är bönen korrekt?

Svar: Det är inga problem.

Fråga: Vissa coronapatienter kan inte två sig varför de blir tvungna att utföra Tayammum. Dock finns det risk att respiratorerna kommer till skada av jorden. Vad är domen för reningen i detta fall?

Svar: Om Tayammum orsakar skada ber sjuklingen som han är.

Fråga: Får vårdpersonal som behandlar coronapatienter iklädda skyddsdräkter utföra Tayammum om de besväras av att ta av sig skyddsdräkterna?

Svar: Om de inte kan ta av sig dem eller skadas av att göra det, ber de som de är.

Fråga: Vårdpersonalen kan hamna i akuta situationer där de behöver rädda sjuklingar varför de inte klarar av att be i tid. Vad är domen för det?

Svar: De får be när de kan ehuru tiden skulle gå ut.

Fråga: Om coronapatienten är i ett orent tillstånd och saknar tillgång till WC samtidigt som han behöver be obligatorisk bön. Därtill får han inte lämna sin plats. Hur ska han rena sig och be?

Svar: Han får be som han är. Om han kan två sig med vatten, måste han göra det. Annars får han bruka Tayammum. Kan han varken två sig eller bruka Tayammum ber han som han är.

Fråga: När coronasjuka patienter blir inlagda på akuten blir vårdpersonalen tvungna att ta på sig skyddsdräkter, vilket sinkar behandlingen några minuter. Till följd därav besväras vissa vårdpersonaler av det och känner att de brister. Vad är domen för det?

Svar: Det är harmlöst.

Fråga: Läkare och vårdpersonal utsätts för fara när de behandlar sjuklingar. Har ni något att säga kring det?

Svar: De måste härda och räkna med belöning hos Allâh för det arbete som de gör, ty de gagnar sina bröder.

Fråga: Vårdpersonal som behandlar coronapatienter låter bli att besöka sina föräldrar för att inte smitta dem. Anses det vara pliktförgätenhet?

Svar: Det är inte pliktförgätenhet.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Muhammad Âlush-Shaykh

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Muhammad bin Hasan Âlush-Shaykh

´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh as-Sulaymânî