Bön och moské i berusat tillstånd

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/706)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd till dess ni vet vad ni säger.”1

Allâh (ta´âlâ) tilltalar de troende eftersom de brukade komma berusade till bön, medan otrogna kom inte alls till bön.

Enligt språkvetarna kan versen läsas som:

لاَ تَقْرَبُواْ

I så fall förbjuder versen bön i det tillståndet. Den kan också läsas som:

لا تَقْرُبُوا

I det fallet förbjuder versen närmning av bön i det tillståndet. I detta fall förbjuder versen bön i berusat tillstånd. Den åsikten delar flera uttolkare och likaså Abû Hanîfah. Andra menar att versen syftar på böneplats. Den åsikten valdes av ash-Shâfi´î och stärks av Allâhs ord:

وَلاَ جُنُبًا

Inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet…”

Andra lärde menar att versen åsyftar både bön och böneplats. Ty på den tiden kom de till moskén bara för att be och de bad bara i samling. Alltså fordrar den första betydelsen även den andra.

14:43