Bön och åkallan vid gravar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 66

Fråga: Vad är domen för att åkalla Allâh vid en grav?

Svar: Det är innovation. Det är innovation att åkalla (الدعاء) vid gravar och det är innovation att be (الصلاة) vid gravar.