Bön mot kvinna

al-Bukhârî sade:

102 – Kapitel om den bedjande som ber mot sin vän eller någon annan

´Uthmân föraktade att den bedjande står vänd mot en annan person. Det gäller om den bedjande distraheras. Annars sade Zayd bin Thâbit:

”Jag bryr mig inte. En man bryter inte en mans bön.”

511 – Ismâ´îl bin Khalîl berättade för oss: ´Alî bin Mushir berättade för oss, från al-A´mash, från Muslim (bin Subayh), från Masrûq som berättade att bönebrytande faktorer nämndes i ´Â’ishahs närvaro. De sade:

”Hunden, åsnan och kvinnan bryter bönen.” Hon sade: ”Ni har gjort oss till hundar. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad låg jag på min säng mellan honom och Qiblah. Om jag behövde något och inte ville vända mig mot honom, drog jag in benen.”

Ibn Rushayd sade:

”al-Bukhârî syftade på att bön mot kvinna, oavsett hennes tillstånd, är mer distraherande än bön mot man. Trots det påverkade det inte hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön, ty han distraherades inte av henne. Inte heller påverkas någon annans bön om denne inte distraheras av henne, än mindre av en man. al-Kirmânî nöjde sig med slutsatsen att män och kvinnor är jämlika när det kommer till föreskrivna domar. Det är uppenbart vad den slutsatsen består av.”

Det stämmer. Män och kvinnor är jämlika när det kommer till föreskrivna domar. Det gäller dock så länge inget fordrar olikhet. I det här fallet finns något som fordrar olikhet, nämligen att en man är mer distraherad av en kvinna än av en man, framför allt om hon är hans hustru. Satan kan distrahera honom med henne och kanske till och med få honom att avbryta sin bön.