Bön mot eld, lampa och värmeelement

Det minsta man kan säga om bön mot något som avgudas i stället för Allâh är att handlingen liknar de otrognas och idoldyrkarnas dyrkan. Det minsta som kan sägas om det är att handlingen är föraktfull. Exempelvis dyrkar zoroastrierna elden när de tänder en brasa.

I dag har vi elektricitet framför oss; får den samma dom varför vi inte får be mot den lampa? Eller säger vi att lampan är inte som elden som avgudas i stället för Allâh? Det andra alternativet är tillsynes mer korrekt.

Detsamma gäller bön mot rökelsekar. Det är harmlöst. I tid av vinter placerar vissa människor värmeelement framför de bedjande. Också det är tillåtet.