Bön mot bilder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Vad är domen för att be i ett rum med bilder i eller påsatt tv?

Svar: Det är inte tillåtet att be i ett rum med bilder i om den bedjande står vänd mot bilderna. Det är inte tillåtet att be mot bilder, vare sig det är upphängda på väggen eller resta. Ty det påminner om idoldyrkan.