Bön mot badrum

Fråga: Är det tillåtet att be mot badrummet om det finns en vägg mellan oss och det?

Svar: Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt:

”Jorden har gjorts för mig till en böneplats och rening.”

De enda platserna som är förbjudna att be på är de som har bekräftats av bevisen. Det finns inget rapporterat förbud för bönen mot badrummet. Om det finns en vägg mellan dig och badrummet så är det ofarligt. Men om den enda väggen är väggen till badrummet, så säger vissa lärda att man inte skall be mot det. I så fall får man be någon annanstans.