Bön mot badrum

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/300)

Fråga: Är det tillåtet att be mot badrum om det finns en vägg däremellan?

Svar: Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela marken har gjorts till min och mitt samfunds böneplats och rening. Oavsett var en man från mitt samfund befinner sig när bönetiden går in, så är hans böneplats och rening hos honom.”1

Därtill har han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undantagit platser som det är förbjudet att be på. Det finns inget rapporterat förbud mot bön mot badrum. Således är det harmlöst att be mot badrum om det finns en väg däremellan. Skulle väggen tillhöra badrummet, föraktar vissa lärde bön mot det och säger att man inte ska be mot det. Med det sagt får man be någon annanstans.

1al-Bukhârî och Muslim