Bön mellan pelare

Fråga: Vad är domen för att be mellan pelare?

Svar: Det är föraktfullt förutom vid behov eller nöd, som till exempel vid trängsel. I så fall är det ingen fara.