Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade:

16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop

627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan alla två böneutrop finns en bön. Mellan alla två böneutrop finns en bön.” Den tredje gången sade han: ”För den som vill.”

Det vill säga mellan böneutrop och Iqâmah. Bådadera är tillkännagivanden; böneutropet tillkännager inträde av bönetid och Iqâmah tillkännager resning inför bön.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde bönen i obestämd form och är därmed generell; den kan vara relaterad till en obligatorisk bön (راتبة) men behöver nödvändigtvis inte vara det.

Bönen mellan böneutropet och Iqâmah innan Fadjr är relaterad till den obligatoriska bönen.

Bönen innan Dhuhr samma sak.

Däremot är bönen före ´Asr inte det utan en oinskränkt frivillig bön.

Detsamma gäller bönen innan Maghrib. Just den poängterades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Be innan Maghrib. Be innan Maghrib. Be innan Maghrib – för den som vill.”1

Innan ´Ishâ’ hålls oinskränkt frivillig bön.

Till följd därav ska personen som befinner sig i moskén be två Raka´ât mellan böneutropet och Iqâmah, oavsett om bönen är relaterad till den obligatoriska eller inte, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan alla två böneutrop finns en bön.”

1al-Bukhârî (1183).