Bön med mobiltelefon i vilken det finns erotiska klipp och bilder

Publicerad: 2011-04-20
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah”
Datum: 1428-10-29/2007-11-09

 

Fråga: Vissa ungdomar har erotiska videoklipp och bilder. Är det tillåtet att förrätta bönen med dessa mobiltelefoner?

Svar: De får inte ha dem i bönen eller utom bönen. De får inte ha prövande videoklipp. De får inte ha mobiltelefoner med kameror eller datorer som visar prövande bilder. En muslim skall undvika det onda och allt som leder till det onda. Han får skaffa sig en mobiltelefon som inte består av förbjudna faktorer. Det skall vara en mobiltelefon som man endast talar med och inte tar prövande bilder med. Det är inte tillåtet. Det är en prövning.