Bön med blod

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/115)

Till det hör bön där lite blod kommer ut kroppen utan att bönen tas om. al-Bukhârî sade:

”al-Hasan (rahimahullâh) sade:

”Muslimer har alltid bett med sina sår.”

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) klämde en finne i ansiktet varvid lite blod kom ut. Han tvådde sig inte efteråt.

Ibn Abî Awfâ spottade blod och fortsatte be1.

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) bad medan hans sår blödde2.

1al-Bukhârî.

2Mâlik (84), al-Bayhaqî (1/357) och ad-Dâraqutnî (1/224).