Bön inom Ka´bahs stenkomplex (الحجر)

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (33 B)

Fråga: Är bön innanför stenkomplexet (الحجر) giltig oavsett riktning?

Svar: Rent praktiskt tror jag att folk kommer att betrakta dig som galen om du ber innanför stenkomplexet med ryggen vänd mot Ka´bah. Teoretiskt sett är bönen giltig om du står innanför stenkomplexet och ber österut eller västerut, ty du ber mot en vägg och stenkomplexet tillhör Ka´bah.

Att be norrut med ryggen vänd mot Ka´bah är ogiltigt. Väggen på den norra delen av stenkomplexet tillhör inte Ka´bah. Hela stenkomplexet tillhör nämligen inte Ka´bah, utan bara cirka 6.5 armslängder av den.

Det är som sagt giltigt att be frivillig bön vänd mot den östra eller västra delen av stenkomplexet med Ka´bah till höger eller till vänster om dig. Den obligatoriska bönen är emellertid ogiltig, säger Hanâbilahs kända åsikt. Faktum är att båda bönerna är giltiga, ehuru det är ofint att be mot stenkomplexet med Ka´bah till höger eller till vänster om dig.