Bön i transportmedel

Fråga: Vad är domen för den boendes bön i ett transportmedel?

Svar: Så länge det inte rör sig om ett nödfall så är den obligatoriska bönen i ett transportmedel ogiltig för såväl den boende som för resenären. Exempel på ett sådant nödfall är att det regnar ute, marken är blöt och det inte går att gå ned på den och göra Sudjûd på den1.

Vad den frivilliga bönen beträffar, så är det endast tillåtet att be så under resa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad frivillig bön på sitt riddjur oavsett dess färdriktning. Det är dock inte tillåtet för den boende att be på det viset.