Bön i stulna kläder och bostäder

Imâm Abûl-Khattâb Mahfûdh bin Ahmad al-Kalwadhânî (d. 510)

al-Intisâr fîl-Masâ’il al-Kibâr (2/407)

Enligt Ismâ´îl bin Sa´îd sade Ahmad om personen som ber i stulna kläder:

Jag befaller inte honom att ta om bönen. Det gör jag inte heller om han ber i ett stulet hem.”