Bön i sommarstugan istället för moskén

Publicerad: 2010-12-23
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh fîl-Hawiyyah”

 

Fråga: Vi kommer från Makkah och har en sommarstuga i at-Tâ’if. Är det tillåtet för oss att be i samling i sommarstugan?

Svar: Om ni har en närliggande moské vars böneutrop ni hör, får ni inte låta bli att gå till moskén. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.”

De sade:

”Vad är en ursäkt, Allâhs sändebud?”

Han sade:

”Rädsla eller sjukdom.”