Bön i skor

Vad som ogillas av tvångstänkarna är bön i skor. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare både bad i skor och befallde bön i skor. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad i skor.”1

Shaddâd bin Aws (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skiljer er från judarna som ber varken i sina läderstrumpor eller skor.”2

När Imâm Ahmad blev frågad om man ska be i skorna sade ha:

”Ja, vid Allâh.”

När tvångstänkarna råkar ha skorna på i en begravningsbön ser du hur de står på hälarna som om de står på glödande kol, bara för att inte be i dem. Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Då någon av er kommer till moskén ska han titta; om han ser smuts på skorna ska han torka bort det och be i dem.”3

1al-Bukhârî (386) och Muslim (555).

2Abû Dâwûd (652) och Ibn Hibbân (3186).

3at-Tirmidhî (143), Abû Dâwûd (383) och Ibn Mâdjah (531).