Bön i skor i dagens moskéer

Det är Sunnah att be i skor, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Men dagens moskéer skiljer sig från moskéerna förr i världen. Förr var moskéerna jordtäckta. De hade inga mattor. Således var det harmlöst att gå in och be i dem med skorna på. Idag är moskéerna mattklädda, om folk hade gått in med skorna på skulle mattorna blivit smutsiga. Det är alltså andra förutsättningar idag och så är dess domar.

Måhända går någon in med sina smutsiga skor för att be eftersom han vill följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jovars, men dagens moskéer är inte som förr. Dagens moskéer är belagda med golv och mattor och blir smutsiga om man går in med skorna.