Bön i rum bestående av badrum

Fråga: I nyare hem finns det badrum i sovrummet. Är det tillåtet att be i det rummet?

Svar: Ja. Vad är problemet? I och med att badrummet är avskärmat med en vägg så finns det inga problem. Be i rummet.