Bön i pedagogiskt syfte

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/114-115)

al-Bukhârî sade:

45 – Kapitel om personen som leder folk i bön bara för att lära dem profetens bön

677 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Abû Qilâbah som sade:

”Mâlik bin al-Huwayrith kom till vår moské och sade: ”Jag ska leda er i bön utan att avse bönen; jag ska be såsom jag såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be.” Jag sade till Abû Qilâbah: ”Hur bad han?” Han sade: ”Som vår gamling här. Han var en gammal man som, efter Sudjûd, satt kvar innan han reste sig upp till nästa Rak´ah.”

Mâlik ville dock dyrka Allâh med sin bön. Det han inte avsåg var den just då pågående bönen. Annars är bön utan avsikt enkom undervisning. Anses personen som ber utan avsikt för bön vara bedjande? Nej, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

Han syftade alltså på den just då pågående bönen och inte bönen generellt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ju samma sak när han bad på sin predikstol för att visa bönens tillvägagångssätt. När han skulle gå ned i Sudjûd gick han nedför den och gjorde Sudjûd på marken. Därefter sade han:

”Människor! Jag gjorde detta för att ni skall rätta er efter mig och lära er min bön.”2

1 al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

2al-Bukhârî, Muslim (som rapporterar den andra formuleringen) och Ibn Sa´d (1/253). Den nämns i ”al-Irwâ’” (545).