Bön i moskén med gravar utanför

Publicerad: 2010-12-10
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Ahmiyyatu Talab-il-´Ilm”

 

Fråga: Är det tillåtet att förrätta bönen i en moské som har tre gravar utanför?

Svar: Om gravarna är sammanbundna med moskén och det enda som finns mellan dem är moskéväggen, är det inte tillåtet att be i den då den är byggd på gravar.

Skulle gravarna däremot vara separerade från moskén, med en väg eller en tom mark, är ingen skada skedd. I detta fall är moskén separerad från gravarna.