Bön i moské på olovlig mark

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Är bönen giltig om den bes i en moské som har byggts på en olovligt beslagtagen mark?

Svar: Nej. Enligt rättsskolan är bön på olovligt beslagtagen mark ogiltig. Ty det är nyttjande av annans egendom utan dennes tillstånd.