Bön i kyrka och synagoga

Beträffande bön i kyrkor och synagogor, så föraktade flera lärda det. an-Nawawî sade i ”al-Madjmû´”:

Ibn-ul-Mundhir citerade det från ´Umar bin al-Khattâb, Ibn ´Abbâs och Mâlik (radhiya Allâhu ´anhum).”

ash-Shawkânî sade:

Samma åsikt rapporteras från al-Hasan.”

Tillsynes är rapporteringen som tillskrivs ´Umar och Ibn ´Abbâs inte oinskränkt; den gäller enbart kyrkor och synagogor som innehåller bilder. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh”:

Kapitel om bön i synagogor

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi går inte in i era kyrkor på grund av bilderna.”

Ibn ´Abbâs bad i synagogor som saknade bilder.”

Andra lärda tillåter bön i kyrkor och synagogor. Några av dem är Abû Mûsâ, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, ash-Sha´bî, ´Atâ’ bin Abî Rabâh, Ibn Sîrîn, an-Nakha´î och al-Awzâ´î. ´Allâmah ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

Förmodligen baseras föraktfullheten på att de gjorde sina profeters och rättfärdiga människors gravar till böneplatser.”

En annan möjlighet är att kyrkor och synagogor är platser vari Allâh trotsas och hädas. De är alltså platser av ilska och vrede.

Angående förbudet mot bön mot skulpturer, så är det bekräftat i Sunnah.