Bön i kläder med spår av spermier

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/371)

Fråga: Vad är domen för att be i kläder med spår av spermier?

Svar: Spermier är rena. Om han ber med kläder med spår av spermier, är bönen giltig oavsett om han ber sådär avsiktligt eller glömskt. Även om han skulle be glömskt eller okunnigt om urin eller avföring på kläder och känna till det först efter bönen, är bönen giltig.