Bön i kläder med djurblod på

Att likställa mensblod med annat blod, liksom människoblod och blod från ätbara djur, är ett klart fel på grund av två faktorer:

1 – Det finns inget bevis för det i Sunnah, än mindre i Qur’ânen. På så sätt gäller grundregeln att det är rent tills motsatsen bevisas.

2 – Det går emot det som har bekräftats i Sunnah. Vad muslimens blod beträffar, så finns det en hadîth om mannen från Ansâr vars blod forsade medan han stod och bad1. Vad djurblod beträffar, så har det rapporterats autentiskt att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) slaktade en kamel så att dess blod och exkrement stänkte på honom. Därefter gick han och bad utan att två sig2.

2´Abdur-Razzâq (1/125), Ibn Abî Shaybah (1/392) och at-Tabarânî (9/284) med en autentisk berättarkedja.