Bön i kamelstall

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/226-227)

307 – Jag frågad min fader om bön på begravningsplats, i kamelstall och badhus. Han svarade:

Bön på alla dessa platser är föraktfull. Jag föraktar handlingen.”

308 – Jag frågade min fader om bön i kamelstall. Han svarade:

Han får ta igen bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade bön i kamelstall1. Jag föredrar att denne tar om sin bön.”

1Ahmad (3/404), at-Tirmidhî (348-349) och an-Nasâ’î (2/56).