Bön i Ka´bah

al-Bukhârî sade:

397 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Sayf (det vill säga Ibn Abî Sulaymân): Jag hörde Mudjâhid säga:

”Det sades till Ibn ´Umar: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gått in i Ka´bah.” Ibn ´Umar sade: ”Jag vände mig om och såg att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått ut medan Bilâl stod mellan de två dörrarna. Jag frågade Bilâl: ”Bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ka´bah?” Han svarade: ”Ja. Två Raka´ât mellan de två pelarna som är till vänster om dig när du går in.” Därefter gick han ut och bad två Raka´ât mot Ka´bah.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att be i Ka´bah. Det är bekräftat hos bland andra al-Bukhârî och Muslim beträffande frivillig bön. Gäller samma sak obligatorisk bön? Vissa anser det medan andra gör det inte. Den korrekta åsikten är att den har samma dom. Det som gäller den frivilliga bönen gäller även den obligatoriska bönen till dess att motsatsen bevisas. I den här frågan finns inget sådant bevis.

Men om man ber i Ka´bah, måste man då be mot något objekt därinne eller får man stå i Ka´bah och be mot dörren? De lärda har delade åsikter om det. Vissa säger att det måste finnas ett objekt framför den bedjande liksom en vägg eller en pelare. Andra säger att det inte behövs. Det har dock bekräftats i Sunnah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad mot ett objekt.