Bön i huvudbonad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/294)

Fråga: Är det obligatoriskt att be med palestinasjal eller turban på huvudet?

Svar: Det är inte obligatoriskt att be med omnämnd huvudbonad, ty det är inte obligatoriskt att be med täckt huvud. Men om du befinner dig i ett land där folk vanligtvis klär sig så, bör även du göra det utifrån Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

”Söner av Âdam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön.”1

Om det hör till folkets vårdade klädsel att iklä sig turbaner, palestinasjalar eller mössor (الطاقية), är det rekommenderat att be i dem. Och om du befinner dig i ett land där folk vanligtvis inte har sådana huvudbonader, låter du också bli att iklä dig dem.

17:31