Bön i hem som hyser bilder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (902)

Fråga: Det händer att vi ber i hem som hyser bilder. Är det tillåtet att be där?

Svar: Bönen är tillåten om än föraktfull. Om ni kommer till ett sådant hem bör ni be värden ge er ett rum som saknar bilder. Därför är det inte korrekt att enstaka individer är rättfärdiga. Sanningen måste vara utspridd bland alla muslimer. Den vackra och autentiska hadithen säger:

En man som håller sig till Allâhs gränser och en som kompromissar med dem kan jämföras med människor som drar lott på en båt ute till havs. Följaktligen hamnar en grupp på övre däck medan en annan hamnar på nedre däck. De som befinner sig på nedre däck tar sig upp på övre däck för att hämta vatten och råkar skvätta på dem som är på övre däck. Då säger de som är på övre däck: ”Vi kommer inte att låta er komma upp och besvära oss.” Då säger de som är på nedre däck: ”Då borrar vi hål i nedre däck och hämtar vårt eget vatten.” Om de förhindrar dem från det, räddas alla, och om de låter dem vara, drunknar alla.”1

Hadithen demonstrerar samarbete muslimerna emellan, precis som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”2

I detta hem finns inga bilder, men om du går hem till din vän hittar du bilder. Du vill be. Visserligen är din bön giltig, men den är föraktfull. Den är inte ogiltig. Därför måste alla muslimska hem vara rättade efter föreskriften. Det ska inte finnas några bilder i hemmen. Men detta kräver att korrekt kunskap sprids och en uppfostran i denna korrekta kunskap, vilket tar tid. Så om man hamnar i ett sådant hem, ber man värden om ett rum som saknar bilder. Om det inte finns, får han be i det tillståndet. Bönen är som sagt giltig men föraktfull.

1at-Tirmidhî (2173). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2173).

25:2