Bön i blodbefläckade kläder

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/217)

289 – Jag frågade min fader om mannen som ber i blodbefläckade kläder. Han svarade:

Om det rör sig om mycket blod, tar han igen bönen.”

290 – Jag frågade min fader om blod. Han svarade:

Om det rör sig om mycket blod, tar han igen bönen.”

291 – Jag hörde min fader säga:

Jag håller mig till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) åsikt.”1

1Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Om det rör sig om mycket blod, tar han igen bönen. Och om det rör sig om lite blod, behöver han inte ta igen bönen.” (al-Bayhaqî (2/405))