Bön i båt

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som sitter och ber i en båt. Han svarade:

Om han kunde stå och be, föredrar jag att han tar om bönen.”

533 – Jag hörde Ahmad bli frågad om bön i båt. Han svarade:

Han ska be stående om möjligt.”