Bön i bar överkropp

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/266)

Fråga: Vissa människor säger att det är otillåtet att be i linne. Stämmer det?

Svar: Det stämmer inte. Mannens blygd i bönen sträcker sig från naveln till knäna. Hans bröst, rygg och axlar är ingalunda blygd. Det har autentiserats att Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) hängde upp sin överdel och bad med bar överkropp. Efteråt fördömdes han av några människor som ifrågasatte hans handling varvid han svarade:

”Jag gjorde det för att en dåre som du ska se det.”1

Det bevisar att det är tillåtet. Däremot är det bättre att be med täckta axlar. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen enda av er skall be i ett klädesplagg utan att någonting finns på hans axel.”2

Det är som sagt bättre, men det stämmer inte att bönen är ogiltig annars. Därtill tyder hans ord ”någonting” på att det kan vara vad som helst, om än något litet.

1Ahmad (3/335).

2al-Bukhârî (359) och Muslim (516).