Bön i Babylon och Thamûd

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/190)

Abû Dâwûd sade: Sulaymân bin Dâwûd underrättade oss: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Lahî´ah och Yahyâ bin Azhar berättade för mig, från ´Ammâr bin Sa´d al-Murâdî, från Abû Sâlih al-Ghifârî som sade:

”Då ´Alî skulle rida förbi Babylon kom böneutroparen till honom för att få lov att kalla till ´Asr. När han passerat staden befallde han böneutroparen att utropa bön. Efter bönen sade han: ”Min älskling (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade mig att be på begravningsplats och på Babylons mark, ty den är förbannad.”1

Hadîthen är god enligt Imâm Abû Dâwûd eftersom han återberättade den och förteg den. Hadîthen bevisar att det är förkastligt att be på Babylons mark såsom det är förkastligt att be i Thamûd, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade ingång i Thamûd bostäder om annat än i gråtande tillstånd.

1Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (490).