Bön i ´Arafah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 182

884 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en person som går miste om att be Dhuhr och ´Asr med imamen i ´Arafah. Han svarade:

”Han ska slå ihop dem.”

885 – Jag frågade Ahmad hur de ska slås ihop. Han svarade:

”Med ett bönekall och två böneutrop.”