Bön i andra raden medan den första raden är ofulländad

Fråga: Bryts ens bön om man ber i den andra raden om den första raden inte är fulländad? Säger någon lärd det?

Svar: Om man ber ensam bakom raden är ens bön ogiltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ber ensam bakom raden har ingen bön.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man be ensam bakom raden och befallde honom att ta igen bönen.

Och om han ber med någon annan så är hans bön giltig.